Welkom op de site van Inzicht.

Inzicht is het prenataal screeningscentrum voor Almelo en omgeving.

Het centrum is in 2008 voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen vier verloskundigen praktijken binnen de regio Almelo en de gynaecologen verbonden aan het ZGT, locatie Almelo.
Sinds januari 2009 zijn we gevestigd in de zorgboulevard, gesitueerd aan de voorzijde van het ziekenhuis ZGT, locatie Almelo.

De verloskundigen praktijken die deelnemen aan dit samenwerkingsverband zijn:

In ons centrum kunt u terecht voor vele soorten zwangerschapsecho's.
U bent van harte welkom voor termijnbepalingen, combinatietesten en 20-weken echo's. Daarnaast worden er ook groeiecho's, liggingsecho's en echo's placentalokalisatie in ons centrum uitgevoerd.

Momenteel is het zo dat uw gynaecoloog of verloskundige u aan het begin van de zwangerschap wijst op de mogelijkheden van screening in de zwangerschap. In een zogeheten counselingsgesprek zal uw verloskundige of gynaecoloog u uitgebreid informeren.

Op deze website geven we u graag aanvullende informatie over de verschillende screeningsecho's die wij in onze praktijk verrichten.

Wij hopen dat de echo voor u een plezierige eerste ervaring is met uw kindje.

Wie zijn wij?
Ons team bestaat uit 6 gekwalificeerde echoscopisten en 2 praktijkassistentes.

Omdat wij het belangrijk vinden om bij te dragen aan het opleiden van echoscopisten lopen er regelmatig stagiaires in onze praktijk mee. Zij werken uitsluitend onder begeleiding van een ervaren gecertificeerd echoscopist. Uiteraard mag u het altijd aangeven als u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een stagiaire bij uw echo.

Wekelijks is er een multidisciplinair overleg. In dit overleg worden belangrijke bevindingen besproken. Deze worden dan, indien noodzakelijk, aan de zwangere en haar verwijzer terug gerapporteerd. Er is laagdrempelig overleg met de prenatale diagnostiek van het Universitair Medische Centrum St. Radboud te Nijmegen en het Medisch Spectrum Twente te Enschede.
Vanwege het aanzienlijke aanbod van 2500 echoscopische verrichtingen per jaar kunnen wij genieten van een groeiende expertise.


Waar staan wij voor?
Zwangerschap en geboorte zijn unieke gebeurtenissen in het leven. Dit betekent voor ons, dat met respect voor de zwangere vrouw, haar partner en haar ongeboren kind, optimale prenatale screening in een veilige omgeving wordt geleverd.

Voor ons staat kwaliteit van de zorg voorop!

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Ook staan wij ingeschreven in het echoregister bij de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland.

Met alle zorgverzekeraars in Nederland hebben wij een contract. Alle zwangerschapsecho's uitgevoerd in ons centrum worden door de zorgverzekeraars vergoed. De enige uitzondering hierop vormt de combinatietest; deze wordt veelal niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Uiteraard werken we heel nauw samen met de eerder genoemde verloskundigen praktijken. Onder links treft u deze verloskundigen praktijken aan.

Ook met de tweede lijn, het ziekenhuis, onderhouden wij nauwe contacten. Wij werken samen met de gynaecologen in het ZGT, locatie Almelo en Hengelo.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan hopen wij dat u dat ons persoonlijk wilt melden. Inzicht heeft zich aangesloten bij de klachtenregeling van de KNOV. Dit is conform de eisen van de wet Wkkgz.

 

Medisch onderzoek
Bij Inzicht worden uitsluitend medische echo's gemaakt, na verwijzing door uw verloskundig hulpverlener. Tijdens het onderzoek is het van belang dat de echoscopist zich optimaal kan concentreren. Wij verzoeken u daarom uw telefoon uit te zetten en tijdens het onderzoek niet te fotograferen of te filmen.

U kunt zich laten begeleiden door maximaal 2 volwassenen.

 

Sorry, geen kinderen in de echokamer! Waarom niet?
Inzicht maakt uitsluitend medische echo's. Afhankelijk van het soort onderzoek duurt een echo 15 tot 40 minuten.

U ligt in een donkere kamer. Uit ervaring blijkt dat kinderen dit eng kunnen vinden of zich gaan vervelen. U en uw partner kunnen dan niet meer ontspannen naar de beelden kijken en naar de uitleg luisteren. U moet immers aandacht schenken aan uw kind. Daarnaast kan de echoscopist zich niet optimaal concentreren. Dit beïnvloedt de kwaliteit van het onderzoek.

Bij elke echo kan een afwijkend beeld gevonden worden. U en uw partner krijgen dit dan tijdens het onderzoek te horen. Dit roept vaak veel vragen, maar ook emoties op. Onze ervaring leert dat kinderen het moeilijk vinden om hierbij betrokken te zijn.

Om bovenstaande redenen kunt u bij de 20 weken echo en nekplooimeting (combinatietest) géén kinderen meenemen in de echokamer.

Wij hebben geen mogelijkheden om tijdens het onderzoek op uw kinderen te passen. Uw kinderen kunnen wel onder begeleiding van een volwassene in de wachtkamer wachten.

 

Gevulde blaas
Bij een zwangerschap vanaf 10 weken tot circa 15 weken is een gevulde (niet overvolle) blaas nuttig voor het onderzoek.

 

Foto's
De echo bij Inzicht is een medisch onderzoek en om die reden is het niet toegestaan om te filmen of te fotograferen. Een video- of DVD-opname is bij Inzicht niet mogelijk.

U krijgt een foto mee van de gemaakte echo. LAMINEER DEZE FOTO NIET! Bij lamineren wordt de foto vernietigd.

 

 

 

 
     
 
 
Privacy Betalingsvoorwaarden Klachtenregeling