Onderzoek

Waarom Screenen?

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Dit is begrijpelijk.
Gelukkig worden de meeste baby's gezond geboren, maar er worden ook kinderen geboren met een meer of minder ernstige aandoening.

In de zwangerschap kunt u uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening. Er zijn twee onderzoeken:

 • Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom
 • De 20 weken echo, dit is een onderzoek naar lichamelijke afwijkingen

De onderzoeken kunnen u misschien geruststellen over de gezondheid van uw kindje, maar dat is niet altijd het geval. U kunt ook juist ongerust worden van de onderzoeken, of voor moeilijke keuzes worden gesteld in het geval van een ernstige aangeboren afwijking.

Deze onderzoeken zijn niet verplicht. U bepaalt zelf of u deze onderzoeken wil laten doen.

Overigens zijn deze onderzoeken geen garantie voor een gezond kindje, immers lang niet alle aandoeningen kunnen worden onderzocht.

Meer informatie over prenatale screening vind u op de site pns.nl/prenatale-screeningen.

NIPT

Vanaf 1 april 2017 hebben aanstaande ouders de mogelijkheid te kiezen voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) als eerste test voor prenatale screening op Downsyndroom, Patau- of Edwardssyndroom.

De NIPT is een test waarbij het bloed van de zwangere wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft.
De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies:

 • TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren)
 • TRIDENT-2 (voor alle zwangeren).

U kunt dus alleen de NIPT krijgen als u ook deelneemt aan één van beide studies.

Meer informatie over de NIPT?
De algemene informatie over de prenatale screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, vindt u op de website pns.nl/prenatale-screeningen en op meerovernipt.nl. Of raadpleeg uw verloskundige of gynaecoloog.


De volgende onderzoeken vinden o.a. plaats bij Inzicht:

 Termijnbepaling

Wat is een termijnbepaling?
Een termijnbepaling wordt ook wel een eerste echo genoemd.
Met deze zwangerschapsecho:

 • Is te zien of de zwangerschap op dat moment intact is en er dus hartactie is.
 • Wordt de uitgerekende datum middels echoscopisch onderzoek vastgesteld.
 • Is te zien of er sprake is van een eenling- of een meerlingzwangerschap.

Wanneer moet de termijnbepaling plaatsvinden?
De beste periode om de termijn te meten is tussen 10 en 12 weken van de zwangerschap.
De echo kan tussen 8 en 9 weken worden gedaan als:

 • U helder rood bloedverlies heeft
 • U voor deze zwangerschap een miskraam heeft gehad
 • U kiest voor de combinatietest

Wat kost een termijnbepaling?
De termijnbepaling is opgenomen in het basispakket en wordt dus volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Wanneer moet ik een afspraak maken?
U kunt bellen met de praktijkassistente op telefoonnummer 0546-533030 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. En op woensdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Houd uw BSN-nummer bij de hand.

Wat moet u meenemen voor de termijnbepaling?
Graag een identiteitsbewijs en, indien u dit heeft, het aanvraagformulier meenemen. Neem ook uw zwangerschapskaart mee en/of de map die u van uw verloskundige heeft gekregen.

 

Combinatietest

Wat is een combinatietest?
De combinatietest is een onderzoek tijdens de zwangerschap. Met dit onderzoek wordt de kans berekend op een kindje met het Downsyndroom, Edwardssyndroom en Patausyndroom.

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

 • een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw;
 • een echo-onderzoek (nekplooimeting).

Bij de echo (nekplooimeting) wordt bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek.
Alle ongeboren kinderen hebben bij een zwangerschapsduur van 10 tot 14 weken zo’n laagje vocht in hun nek.
Maar hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat de baby afwijkingen heeft.

Uitgebreide informatie over de combinatietest kunt u lezen in de landelijke folder.

Wanneer vindt in ons centrum de nekplooimeting plaats?
Voor de nekplooimeting moet u al een termijnbepaling hebben gehad en bloed hebben laten prikken bij het laboratorium van het ZGT Almelo en Hengelo of het laboratorium van het MST Enschede. Voor dit bloedonderzoek krijgt u van uw verloskundig zorgverlener een labformulier en een verzendenvelop met een bloedbuisje mee. Mocht uw verloskundige deze verzendenvelop niet (meer) hebben dan is deze verkrijgbaar bij echocentrum Inzicht en bij het VrouwKindCentrum van het MST. De nekplooimeting vindt vervolgens plaats tussen 11 en 14 weken.

Wanneer moet ik een afspraak maken?
Uw verloskundig zorgverlener stuurt de aanvraag voor de nekplooimeting naar Echocentrum Inzicht. De praktijkassistente van Echocentrum Inzicht neemt daarna contact met u op om een afspraak in te plannen.

Wie mogen er bij de nekplooimeting aanwezig zijn?
Naast uzelf mogen er maximaal 2 personen aanwezig zijn tijdens de nekplooimeting. Er mogen geen kinderen bij deze echo aanwezig zijn. Tijdens de echo mogen geen foto's of video-opnamen gemaakt worden.
De echoscopiste zal voor u een foto afdrukken.

Hoe lang duurt de echo?
De echo-afspraak duurt ongeveer 40 minuten. De benodigde duur van de nekplooimeting wordt sterk bepaald door de ligging van uw kind.

Wat kost een combinatietest?
De combinatietest (nekplooimeting en bloedtest) wordt nooit vergoed uit de basisverzekering, tenzij u een erkende medische reden heeft voor prenatale screening. Bij sommige zorgverzekeraars kunt u vergoeding vanuit de aanvullende verzekering krijgen. De kosten van de nekplooimeting en de bloedtest samen bedragen € 180,12 (2020). Bent u zwanger van een tweeling dan zijn de kosten € 288,86 (2020). U betaalt dit bedrag voorafgaand aan het onderzoek.
Als de uitslag van de combinatietest wijst op een verhoogde kans op een kind met het Down-, Edwards- of Patausyndroom, worden de kosten voor vervolgonderzoek wel door de verzekering vergoed. Dit kan echter wel ten koste van uw eigen risico gaan.

Wat moet u meenemen voor de echo?
Graag een identiteitsbewijs en, indien u dit heeft, het aanvraagformulier meenemen. Neem ook uw zwangerschapskaart mee en/of de map die u van uw verloskundige heeft gekregen.

Wanneer is de uitslag bekend?
Voor de uitslag worden de uitslagen van de twee onderzoeken gecombineerd met de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap.
De uitslag krijgt u meestal binnen een week na het onderzoek. Deze wordt u medegedeeld door uw verloskundige of gynaecoloog. Indien de uitslag een verhoogd risico aangeeft, krijgt u vervolgonderzoek aangeboden.

Als bij de nekplooimeting een nekplooi wordt gemeten van meer dan 3,5 millimeter krijgt u ook vervolgonderzoek aangeboden.
Zelfs als de uitslag van de combinatietest geen verhoogde kans is. Dit kan namelijk een aanwijzing zijn voor een andere aandoening.

Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek geeft meer zekerheid!

Als de uitslag van de combinatietest een verhoogde kans aangeeft, kunt u een vervolgonderzoek laten uitvoeren. U heeft daarover altijd eerst een gesprek met uw verloskundig hulpverlener.
Met vervolgonderzoek kan worden vastgesteld of uw ongeboren kind Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patausyndroom heeft of niet.
Het vervolgonderzoek kan bestaan uit:

 • NIPT: Niet Invasieve Prenatale Test, bloedonderzoek van de moeder. Hier vindt u meer informatie over deze test.
 • vlokkentest: het wegnemen en onderzoeken van een stukje weefsel van de moederkoek.
 • vruchtwaterpunctie: het wegnemen en onderzoeken van wat vruchtwater.

Kans op een miskraam
Het is mogelijk dat de vruchtwaterpunctie of de vlokkentest een miskraam veroorzaakt. De kans daarop is 2 op de 1.000 onderzoeken.
Bij de vlokkentest is deze kans gemiddeld genomen iets groter dan bij de vruchtwaterpunctie.
Het is aan u om te beslissen of u dit risico wel of niet wilt nemen.

Na het vervolgonderzoek
Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat u in zwanger bent van een kind met het Down- Edwards- of Patausyndroom.
U staat dan voor de beslissing om de zwangerschap uit te dragen of te laten afbreken.
U bepaalt zelf wat u met de uitslag doet.

Tot slot
Het is belangrijk dat u de informatie over de combinatietest leest, zoals die in de landelijke folder staat beschreven. In deze folder vindt u ook meer informatie over het Down- Edwards- en Patausyndroom. Ook vind u meer informatie over screening op Down- Edwards- en Patausyndroom op: pns.nl/prenatale-screeningenl.

 

20-Weken echo

Wat is een 20-weken echo?
De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

 • open ruggetje
 • open schedel
 • waterhoofd
 • hartafwijkingen
 • breuk of gat in het middenrif
 • breuk of gat in de buikwand
 • ontbreken of afwijken van de nieren
 • ontbreken of afwijken van botten
 • afwijkingen aan armen of benen.

Uitgebreide informatie over de 20-weken echo kunt u lezen in de landelijke folder.

Wanneer kan een 20-weken echo worden uitgevoerd?
De 20-weken echo kan tussen de 18 en 21 weken plaatsvinden. Voor en na deze termijn kunnen we sommige afwijkingen niet goed meer zien.

U krijgt de uitslag meteen na de echo.
Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een nog uitgebreider echoscopisch onderzoek. Hiervoor wordt u doorverwezen naar een centrum voor prenatale diagnostiek (vanuit onze regio is dit meestal Enschede of Nijmegen).

Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?
Hoe groot is de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft, ontdekt wordt?
Dit is afhankelijk van de afwijking.
Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100.
De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 60 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.
Let op
De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind.
Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien!!

Wanneer moet u een afspraak maken?
Graag de afspraak maken als u ongeveer 16 weken zwanger bent. Bel graag ruim van te voren i.v.m. het inplannen van de echospreekuren. U kunt bellen met de praktijkassistente op telefoonnummer 0546-533030 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. En op woensdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Houd uw BSN-nummer bij de hand.
Houd er rekening mee dat het spreekuur kan uitlopen indien er een (mogelijke) afwijking wordt gezien of als er een spoedgeval tussendoor komt.

Geslachtsbepaling
De 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van uw kind en is ook geen pret-echo.
Bij een 20-weken echo is het geslacht in de meeste gevallen te bepalen. Echter in 5% van de gevallen klopt het niet. Geslachtsbepaling is niet het doel van het onderzoek, desgewenst kan de echoscopiste bij voldoende tijd een geslachtsbepaling doen. De echoscopiste vertelt u alleen wat het geslacht is als u dit zelf graag wilt weten.

Wie mogen er bij de echo aanwezig zijn?
Naast uzelf mogen er maximaal 2 personen aanwezig zijn. Er mogen geen kinderen bij het onderzoek aanwezig zijn. Het maken van een 20-weken echo duurt ongeveer 40 minuten. De 20-weken echo is geen "pretecho". Er mogen geen foto's of video-opnamen tijdens het onderzoek gemaakt worden.

De echoscopiste zal voor u een foto afdrukken.

Wat kost een 20-weken echo?
De 20-weken echo is opgenomen in het basispakket. En wordt dus vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wat moet u meenemen voor de echo?
Graag een identiteitsbewijs en, indien u dit heeft, het aanvraagformulier meenemen. Neem ook uw zwangerschapskaart mee en/of de map die u van uw verloskundige heeft gekregen.

Tot slot
Het is belangrijk dat u ook de informatie over de 20-weken echo leest, zoals die in de landelijke folder staat beschreven.

 

 

 
     
 
 
Privacy Betalingsvoorwaarden Klachtenregeling